محسن نیاستی

درباره من

دکتر محسن نیاستی
image

دانشیار گروه آموزشی قدرت @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

ایشان مدرک کارشناسی مهندسی برق-گرایش کنترل را از دانشکده فنی دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مهندسی برق-گرایش قدرت را از دانشگاه علم و صنعت ايران دریافت نمودند و از سال 1381 در دانشگاه سمنان مشغول به تدریس و فعالیت مي باشند. زمینه کاری ایشان:مطالعات و طراحی شبکه های زمین و سیستم حفاظت در برابر صاعقه، مطالعات و طراحی سیستم حفاظت کاتودیک، مطالعات حالتهاي گذرا و هماهنگی عایقی در شبكه هاي قدرت، مطالعات جریانهای سرگردان خطوط ریلی برقی، مطالعات و طراحی شبکه های قدرت و تاسیسات الكتريكي، همچنین، ایشان موسس و مدیرعامل شرکت دانش بنیان پایا صنعت فرادانش مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان نیز میباشند....

محقق گوگل

(1402/1/10)

استنادات

472

h-index

9

i10-index

9

مؤلفین همکار

17

اسکوپوس

(1402/1/10)

استنادات

277

مقالات

22

h-index

7

مؤلفین همکار

28

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378

مهندسی برق-کنترل

دانشگاه تهران

1380

کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت

دانشگاه علم و صنعت ایران

1388

دکترای مهندسی برق-قدرت

دانشگاه علم و صنعت ایران

تجارب

1381- تاکنون

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

1391-تاکنون

مدیر عامل

شرکت پایاصنعت فرادانش (پارك علم و فناوري دانشگاه سمنان)

مطابق رزومه پیوست

1382-تاکنون

طراح و محقق سیستم حفاظت صاعقه و شبکه زمین تاسیسات و پروژه های صنعتی

دانشگاه سمنان، شرکت پایاصنعت فرادانش، شرکت های مهندسی، پیمانکاری و نظارت

مطابق رزومه پیوست

1382-تاکنون

طراح و محقق سیستم حفاظت کاتودیک (خطوط لوله، مخازن، سازه های بتنی، ...)

دانشگاه سمنان، شرکت پایاصنعت فرادانش، شرکت های مهندسی، پیمانکاری و نظارت

مطابق رزومه

1380 - تاکنون

طراح شبکه های الکتریکی پروژه های صنعتی

شرکت پایاصنعت فرادانش، شرکت های مهندسی، پیمانکاری و نظارت

مطابق رزومه

1382-تاکنون

مدرس دوره های آموزش مهندسی برق صنعتی

صنایع نفت و گاز، فلزات، نیرو، صنايع نظامي و موسسات آموزشی

مدرس دوره های آموزشی: شبکه های زمین و سیستم حفاظت صاعقه، طراحی سیستم حفاظت کاتودیک، ایمن سازی مخازن در برابر صاعقه، طراحی تاسیسات الکتریکی پروژه ها و تاسیسات صنعتی، طراحی و مطالعات شبکه های قدرت بوسیله نرم افزار تخصصی ETAP

مهارت ها

مطابق رزومه پیوست

اولویت های پژوهشی

مطالعات و طراحی سیستمهای حفاظت کاتودیک

مطالعات و طراحی شبکه های زمین و همبندی الکتریکی

مطالعات جریانهای سرگردان در شبکه های ریلی برقی

مطالعات و طراحی سیستمهای حفاظت در برابر صاعقه و امواج گذرا

مطالعات اضافه ولتاژها و هماهنگی عایقی در شبکه های الکتریکی

مطالعات و طراحی شبکه های قدرت و پلنتهای صنعتی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Modeling of Different Tower Grounding Systems Using Hybrid Continuous Circuit-Trapezoidal Integration Method
Serbian Journal of Electrical Engineering(2021)
9211916002*, ^محسن نیاستی, ^یوسف علی نژادبرمی
Improving tower grounding vs. insulation level to obtain the desired backflashover rate for HV transmission lines
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER &ENERGY SYSTEMS(2020)
9211916002, ^محسن نیاستی*, ^یوسف علی نژادبرمی
Lightning analysis of adjacent grounding systems using multi-conductor transmission line method
IET SCIENCE MEASUREMENT & TECHNOLOGY(2020)
9411137004, ^محسن نیاستی*, ^مصطفی جزایری
Hybrid continuous circuit-trapezoidal integration method analysis of multi-cross structure of grounding system
IET SCIENCE MEASUREMENT & TECHNOLOGY(2020)
9211916002, ^محسن نیاستی*, ^یوسف علی نژادبرمی
برنامه‌ریزی بلندمدت جایابی بهینه ترانسفورماتورهای توزیع به‌منظور بهبود قابلیت اطمینان و کیفیت توان با رویکرد کاهش هزینه و تلفات
کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران(2020)
9611103039, ^محسن نیاستی*
On the Advance of SFCL: A Comprehensive Review
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2019)
9411114003, ^اصغر اکبری فرود*, جمال دهقانی اشکذری, ^محسن نیاستی
A Two-Layer Soil Model for the Calculation of Electrical Parameters of Grounding Systems under Lightning Strikes
Electric Power Components and Systems(2019)
9311916001, ^محسن نیاستی*, ^مصطفی جزایری
A distributed control strategy based on droop control and low-bandwidth communication in DC microgrids with increased accuracy of load sharing
SUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY(2018)
9411103045, ^محسن نیاستی*
Optimum design and operation analysis of permanent magnet-assisted synchronous reluctance motor
TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES(2017)
جمال دهقانی اشکذری*, حسن خواجه روشنایی, ^محسن نیاستی, محمد جعفر موجیبیان
Comparative performance analysis of a hybrid PV/FC/battery stand-alone system using different power management strategies and sizing approaches
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY(2015)
^محسن نیاستی
بررسی تاثیر محدود کننده جریان خطا SFCL در ریزشبکه شامل نیروگاه بادی و پیل سوختی
(2013)
^محسن نیاستی
A hybrid intelligence approach for power quality disturbances detection and classification
European Transactions on Electrical Power(2012)
^زهرا مروج, ^محسن نیاستی
TRV Evaluation in Advanced Series Compensated System
(2011)
^محسن نیاستی
آنالیز هماهنگی بین برقگیرهای حفاظتی در شبکه برق فشار ضعیف
بیست و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران (ICEE 2019)(2019-04-30)
مهدی محمودزاده*, ^محسن نیاستی
بهبود عملکرد صاعقه در خطوط انتقال نیروی تک مداره با بکارگیری سیم‌های زمین پایین دست
دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت (IPAPS 2018)(2018-01-16)
9411103001, ^محسن نیاستی
بررسی احتمال خروج همزمان چند مدار در خطوط انتقال چند مداره در اثر اصابت مستقیم صاعقه
چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک(2017-02-17)
8211338001*, ^محسن نیاستی
ارزیابی عملکرد انواع سیستم زمین و جمع کننده های جریان‌سرگردان خطوط مترو جریان مستقیم
سی و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق(2016-10-24)
9222916001, ^محسن نیاستی, ^رضا کی پور
A novel approach for optimal allocation of fault current limiter in distribution system via combination of particle swarm optimization algorithm and genetic algorithm (PSOGA
بیست و یکمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق(2016-05-04)
9212104007, ^محسن نیاستی
ررسی پدیده فرورزونانس در عملکرد جزیره ای منابع تولید پراکنده و تأثیر نوع اتصال ترانسفورماتور متصل کننده منابع تولید پراکنده برآن
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک(2016-02-17)
9212104003*, ^محسن نیاستی
مقایسه تأثیر ابعاد شیلدینگ کابل ها در مقدار نفوذ امواج الکترومغناطیسی به فضای تحت پوشش در زمان اصابت صاعقه به هواپیما
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک(2016-02-17)
9211104008*, ^محسن نیاستی
مقایسه یک روش تحلیلی و یک روش فراکاوشی در کمینه سازی اعوجاج هارمونیکی ولتاژ شبکه های توزیع با استفاده از فیلتر اکتیو قدرت
هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2014-05-14)
^اصغر اکبری فرود, ^محسن نیاستی
بهبود مشخصه هایTRV و RRRV کلیدهای قدرت در حضور محدودکننده جریان خطا نوع رزونانسی با بکارگیری برقگیر
بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق(2013-11-02)
^محسن نیاستی
بازیابی بار در سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی در حضور منابع تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم ژنتیک
بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق(2013-11-02)
^محسن نیاستی
پایش تبانی و قدرت در بازارهای انرژی
نخستین کنفرانس ملی انجمن انرژی ایران(2013-10-08)
^رضا کی پور, ^محسن نیاستی
Parametric analysis of overvoltages caused by back-flashover in “Siah-bishe” 400kV GIS substation
The 3rd International Conference on Electric Power and Energy Conversion Systems(2013-10-03)
مهدی بابایی, ^محسن نیاستی
ANN Based Fault Location in Electrical Distribution System
هفتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت(2013-01-01)
^زهرا مروج, ^محسن نیاستی
Modeling and Optimization of Microgrid Considering Emissions
کنفرانس فناوری شبکه های الکتریکی هوشمند(2012-12-18)
^زهرا مروج, ^محسن نیاستی
بهبود بهره وری انرژی الکتریکی در کارخانجات گچ
دومین همایش ملی گچ(2012-05-08)
^محسن نیاستی
تعیین قیمت انرژی نیروگاه های حرارتی ایران با مطالعه موردی شبکه برق تهران
چهارمین کنفرانس نیروگاه های برق(2012-02-14)
^محسن نیاستی, ^رضا کی پور
جایابی بهینه PMU با توجه به تلفات اندازه گیری براساس روش بهبود یافته گسسته PSO
بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق(2011-10-31)
^محسن نیاستی, ^یوسف علی نژادبرمی
تعيين ظرفيت ديناميكي بهينه خطوط انتقال نيرو
رحماني شيما(تاریخ دفاع: 1391/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايابي بهينه محدود كننده جريان خطا در حضور توليدات پراكنده
اسدي وحيد(تاریخ دفاع: 1392/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازيابي انرژي ترمزي در قطارهاي برقي شهري
محمديحيائي مجتبي(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازيابي بار در سيستم هاي توزيع الكتريكي هوشمند شعاعي
دارابي مهدي(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر محدود كننده هاي جريان خطا بر مشخصه قطع كليدهاي قدرت
برزگربفروئي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1392/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل توليد توان سيستم هيبريد پنل فتو ولتائيك ـ پيل سوختي بااستفاده از PLC و HMI
صديق بهزادي محمد(تاریخ دفاع: 1393/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عملكرد محدود كننده هاي جريان اتصال كوتاه (FCLS) بر كيفيت توان شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي
رضويان سيد محمد(تاریخ دفاع: 1393/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ساختار سيستم زمين بر امپدانس پاي دكل خطوط انتقال نيرو
خيرخواهان ساجده(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي و ارزيابي دامنه ولتاژ القاء شده بر خطوط لوله فلزي مدفون در مجاورت خطوط نيرو
كرم فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي پديده فرورزونانس در شبكه هاي توزيع در حضور منابع توليد پراكنده و ارائه راهكارهاي كاهش آن
جاهد حميدرضا(تاریخ دفاع: 1394/10/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايابي بهينه محدود كننده هاي جريان خطا در شبكه هاي توزيع توسط الگوريتم هاي هوشمند بهينه سازي
محموديان علي(تاریخ دفاع: 1394/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي و شبيه سازي عددي اثرات القايي صاعقه بر روي كابلها و سيستم هاي حياتي هواپيما
نيشابوري حامد(تاریخ دفاع: 1394/10/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايابي بهينه برقگيرهاي خط به منظور بهبود قابليت اطمينان خطوط انتقال نيروي هوايي
اسحاق احمدي محمود(تاریخ دفاع: 1395/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين احتمال خروج همزمان چند مدار يك خط انتقال نيروي چند مداره در اثر صاعقه
شربتي علي(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايابي بهينه برقگيرها در شبكه برق فشار ضعيف با در نظر گرفتن مدل بار
محمودزاده سرچشمه مهدي(تاریخ دفاع: 1397/02/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي امكان وقوع فرورزونانس در شبكه انتقال تركيبي هوايي ـ كابلي وارائه راهكارهاي كاهش آن
رحم خدا احسان(تاریخ دفاع: 1397/02/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انتخاب و جايابي بهينه تجهيزات حفاظتي به منظور كاهش دامنه ولتاژ القايي خطوط لوله دفني مجاور خطوط هوايي
رضائي پوريا(تاریخ دفاع: 1397/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايابي بهينه سيم هاي زمين به منظور بهبود عملكرد خطوط انتقال هوايي در برابر صاعقه
احمديان اسمعيل(تاریخ دفاع: 1396/10/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل توان ريزشبكه DC در حضور منابع توليدپراكنده درحالت عملكرد جزيره اي
قلعه باني پدرام(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين ساختار بهينه جمع كنده هاي جريان سرگردان در خطوط حمل و نقل ريلي برقي جريان مستقيم
زارع جويباري ابراهيم(تاریخ دفاع: 1400/07/28) ، مقطع : دكتري
طراحي بهينه سيستم زمين دكل‌هاي خطوط انتقال نيرو با اعمال شرايط محيطي به منظور كاهش نرخ خطاي ناشي از قوس برگشتي
اسدپور احمدچالي محمدباقر(تاریخ دفاع: 1399/12/13) ، مقطع : دكتري
طراحي بهينه سيستم زمين دكل‌هاي خطوط انتقال نيرو با اعمال شرايط محيطي به منظور كاهش نرخ خطاي ناشي از قوس برگشتي
اسدپور احمدچالي محمدباقر(تاریخ دفاع: 1399/12/13) ، مقطع : دكتري
مدلسازي و تعيين حوزه تاثيرگذاري سيستم هاي زمين مجاور بر روي يكديگر تحت جريان صاعقه
جمالي مرتضي(تاریخ دفاع: 1400/07/27) ، مقطع : دكتري
مدلسازي و تعيين حوزه تاثيرگذاري سيستم هاي زمين مجاور بر روي يكديگر تحت جريان صاعقه
جمالي مرتضي(تاریخ دفاع: 1400/07/27) ، مقطع : دكتري
تعيين حداقل فاصله بين سيستم زمين فشارقوي و زمين ابزار دقيق در شرايط وقوع صاعقه
نادري آذين(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين حداقل فاصله بين سيستم زمين فشارقوي و زمين ابزار دقيق در شرايط وقوع صاعقه
نادري آذين(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود حفاظت ژنراتور با استفاده بهينه از مقاومت زمين كننده نقطه نول
ربيع زاده علي(تاریخ دفاع: 1397/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايابي بهينه محدود كننده جريان خطا با در نظر گرفتن امكان بازآرايي شبكه
پرويزي رضا(تاریخ دفاع: 1399/09/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايابي بهينه ترانسفورماتورها در شبكه هاي توزيع با در نظر گرفتن قابليت اطمينان
نوري زاده حشمت اله(تاریخ دفاع: 1398/06/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل تاثيرگذار بر عملكرد برقگيرهاي ZNo و ارائه روش هاي بهبود آن
افضلي جويباري عليرضا(تاریخ دفاع: 1397/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود كيفيت توان سيستم هاي فتوولتائيك مبتني بر اينورترهاي PWM
ابراهيميان احسان(تاریخ دفاع: 1400/03/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي القاء ولتاژ روي كابلها ناشي از امواج الكترومغناطيسي صاعقه و ارائه روش هاي كاهش آن
نوراني سميرا(تاریخ دفاع: 1399/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان يابي بهينه برقگيرهاي خطوط انتقال هوايي با استفاده از داده‌هاي آماري رله‌هاي ديستانس
صمدي رضا(تاریخ دفاع: 1399/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي شبكه زمين پست هاي فشار قوي به منظور كاهش ولتاژ تماسي و ولتاژ گام بر اساس روش هاي هوشمند
احمدزاده اميرحسين(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تأثير همبندي سيستم‌هاي زمين بر عملكرد شبكه‌هاي الكتريكي مستقل
بهشتي محمدرسول(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسی احتمال خروج همزمان چند مدار در خطوط انتقال چند مداره در اثر اصابت مستقیم صاعقه
(0)
8211338001*, ^محسن نیاستی
بهبود عملکرد صاعقه در خطوط انتقال نیروی تک مداره با بکارگیری سیم‌های زمین پایین دست
(0)
9411103001, ^محسن نیاستی
اضافه ولتاژها و هماهنگی عایقی در شبکه های قدرت
اضافه ولتاژها و هماهنگی عایقی در شبکه های قدرت
ربات خودکار بازرسی خطوط انتقال و جداسازی یخ با امواج آلتراسونیک
()
ژنراتور القایی شار محوری روتور خلاف بدون جاروبک
()
ژنراتور شار محوری روتور خلاف مغناطیس دائم بدون جاروبک
()
ژنراتور القایی با دو ورودی توان مکانیکی
()
ساخت سیستم هوشمند اندازه گیری، پایش و کنترل از راه دور مقاومت شبکه زمین
پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان(2017-06-07)
بررسي و مطالعات جامع شبكه زمين و صاعقه گيرها در شركت پالايش گاز ايلام
(2019-02-04 00:00:00)
بررسی فنی و اقتصادی روش های کاهش مقاومت سیستم زمین برای دکل های خطوط انتقال در مناطق صخره ای
(2018-03-16 00:00:00)
حفاظت از تجهيزات و تأسيسات حساس پايانه نفتي خارگ در برابر صاعقه و پيامدهاي ناشي از آن
(2017-09-06 00:00:00)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
IEC 60071-1~4   (25 بار دانلود)
مبحث 19 ساختمان   (56 بار دانلود)
جدول ضریب شکل الکترودها   (78 بار دانلود)
earth MTO   (100 بار دانلود)
earth ;ayout   (120 بار دانلود)
انواع اضافه ولتاژها   (123 بار دانلود)
ELECTRICAL LOAD LIST   (120 بار دانلود)
كليدهاي فشار ضعيف   (266 بار دانلود)
مثالي از هماهنگي عايقي (انتخاب طول زنجيره مقره)   (186 بار دانلود)
انواع تستهاي عايقي   (199 بار دانلود)
مفاهيم اوليه تابلوهاي برق   (250 بار دانلود)
كرونا در شبكه هاي برق   (209 بار دانلود)
راهنماي انتخاب برقگير- شركت زيمنس   (182 بار دانلود)
استانداردهاي برقگيرها سري IEC60099   (156 بار دانلود)
مقره ها   (331 بار دانلود)
نرم افزار محاسبات باطري   (396 بار دانلود)
جزوه روشنايي   (545 بار دانلود)
The MV-LV transformer substations (ABB)   (638 بار دانلود)
Planning of Electric Power Distribution   (1049 بار دانلود)
Medium Voltage Switchgear (Siemens)   (1859 بار دانلود)
ديتا شيت موتورهاي فشارمتوسط (به طور نمونه)   (660 بار دانلود)
كاتالوگ سركابل و مفصل   (624 بار دانلود)
كاتالوگ كابلهاي قدرت   (662 بار دانلود)
كاتالوگ كابلهاي قدرت   (638 بار دانلود)
شينه بندي در پستهاي فشارقوي   (765 بار دانلود)
استاندارد ترانسفورماتورهاي اندازه گيري   (708 بار دانلود)
راهنماي انتخاب برقگيرهاي زيمنس   (882 بار دانلود)
بررسي استانداردهاي برقگير سري IEC 60099   (758 بار دانلود)
استاندارد تست و بازرسي سيستم زمين (IEEE 81)   (903 بار دانلود)
NFPA 70E   (851 بار دانلود)
مثال محاسبات بانك خازني   (1016 بار دانلود)
استاندارد محاسبات اتصال كوتاه IEC60909   (795 بار دانلود)
استاندارد كابل-IEC 60502-4_2010   (871 بار دانلود)
استاندارد كابل-IEC 60502-2_2014   (854 بار دانلود)
استاندارد كابل-IEC 60502-1_2009   (843 بار دانلود)
استاندارد كابل-IEC 60364-5-52 2001-08   (4418 بار دانلود)
نشريه وزارت نيرو - طبقه بندی شرایط اقلیمی و محیطی   (1240 بار دانلود)
آشنايي با روغن ترانسفورماتور   (1262 بار دانلود)
مقره های خطوط هوایی   (1058 بار دانلود)
مروری بر امواج سیار   (1292 بار دانلود)
اصول سیم کشی ساختمان-بخش دوم   (1190 بار دانلود)
اصول محاسبات روشنایی با نرم افزار دیالوکس   (1274 بار دانلود)
اندازه گیری ضریب تلفات و مقاومت مخصوص عایقهای الکتریکی   (1219 بار دانلود)
اصول سیم کشی ساختمان-بخش اول   (1249 بار دانلود)
شناسایی کابلها   (1409 بار دانلود)
بررسی مقره های بشقابی   (1467 بار دانلود)
فایل آموزشی آشنایی با کابلهای قدرت MV و LV   (1317 بار دانلود)
مقایسه فیدرهای هوایی با فیدرهای کابلی   (1142 بار دانلود)
مدار معادل الکتریکی عایقها   (1135 بار دانلود)
ضریب اصلاح استقامت عایقی   (1170 بار دانلود)
Switching Devices and Switchgear-Siemens Book   (1474 بار دانلود)
Insulation Coordination   (1616 بار دانلود)
کتاب فیوز   (915 بار دانلود)
کتاب بانک خازنی   (1143 بار دانلود)
IEEE242 استاندارد حفاظت و رله ستینگ   (937 بار دانلود)
Direct Lightning Stroke Shielding of Substations   (1276 بار دانلود)
راهنمای مهندسی برق (زیمنس)   (1179 بار دانلود)
IEC 61643-12-2008 (SPD)   (1159 بار دانلود)
استاندارد حفاظت صاعقه NFPA780-2020   (9647 بار دانلود)
استاندارد مقره   (1011 بار دانلود)
IEC 60085- Insulation Class   (1342 بار دانلود)
IEC 60071-4 Power System Modeling   (2677 بار دانلود)
ABB SWITCHGEAR MANUAL E11   (934 بار دانلود)
نمونه لیست بارهای الکتریکی   (1396 بار دانلود)
آشنایی با رله و حفاظت   (8547 بار دانلود)
IEEE BUS DATA   (956 بار دانلود)
اطلاعات دکلهای 400 کیلوولت   (970 بار دانلود)
نشریه شماره2-427   (13744 بار دانلود)
استاندارد سیستم زمین (2)   (1125 بار دانلود)
Electrical Installation Guide 2018   (990 بار دانلود)
Best-Practice-Guide-2   (926 بار دانلود)
Best-Practice-Guide-4   (1363 بار دانلود)
مطالعات حالت گذرا در سیستمهای قدرت با EMTP   (1306 بار دانلود)
استاندارد تاسیسات الکتریکی- BS7671-2018   (1132 بار دانلود)
استاندارد سیستم حفاظت صاعقه (1)   (1063 بار دانلود)
استاندارد سیستم حفاظت صاعقه (3)   (1571 بار دانلود)
استاندارد سیستم زمین (3)   (4758 بار دانلود)
Best-Practice-Guide-1   (1080 بار دانلود)
Best-Practice-Guide-3   (951 بار دانلود)
Best-Practice-Guide-5   (668 بار دانلود)
استانداردهای سیستم زمین (1)   (1302 بار دانلود)
استاندارد سیستم حفاظت صاعقه (2)   (1212 بار دانلود)
استاندارد سیستم حفاظت صاعقه (4)   (1523 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
آز فشارقوي   (269 بار دانلود)
رشته : مهندسي برق , گرایش : قدرت
فناوری عایقها و فشارقوی   (1044 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : گرایش سیستم و ماشین
بررسی حالتهای گذرا در سیستمهای قدرت   (766 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : گرایش سیستم و ماشین
شبکه های توزیع انرژی الکتریکی   (850 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : گرایش قدرت
طراحی خطوط انتقال فشارقوی   (740 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : گرایش قدرت
تاسیسات الکتریکی   (1122 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : کلیه گرایشها
عایقهای الکتریکی و فشارقوی   (1040 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : کلیه گرایشها
شبکه های توزیع انرژی الکتریکی   (828 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : گرایش سیستم
بررسی حالتهای گذرا در سیستمهای قدرت   (852 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : گرایش سیستم
فناوری عایقها و فشارقوی   (820 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : گرایش سیستم و ماشین
طراحی پستهای فشارقوی   (668 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : گرایش قدرت

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
تعیین ساختار بهینه جمع کننده‌های جریان‌سرگردان در خطوط حمل‌ونقل ریلی برقی جریان مستقیم (1400/08/07)
طراحی بهینه سیستم زمین دکل‌های خطوط انتقال نیرو با توجه به شرایط محیطی بمنظور کاهش نرخ خطا... (1400/08/07)
مدلسازی و تعیین حوزه تأثیرگذاری سیستمهای زمین مجاور بر روی یکدیگر تحت جریان صاعقه (1400/08/07)
بازيابي انرژي ترمزي در قطارهاي برقي شهري (مترو) (1399/09/21)
تعیین حداقل فاصله بین زمین فشارقوی و زمین ابزاردقیق در شرایط وقوع صاعقه (1399/09/21)
تعیین ظرفیت دینامیکی بهینه خطوط انتقال نیرو (1399/09/21)
جایابی بهینه محدودکننده جریان خطا در حضور تولیدات پراکنده (1399/09/21)
جایابی بهینه محدودکننده‌های جریان خطا با در نظر گرفتن امکان بازآرایی شبکه (1399/09/21)
بررسی امکان وقوع فرورزونانس در شبکه انتقال ترکیبی هوایی-کابلی و ارائه راهکارهای کاهش آن (1399/09/21)
انتخاب و جایابی بهینه تجهیزات حفاظتی به منظور کاهش دامنه ولتاژ القایی خطوط لوله دفنی (1399/09/21)
کنترل ریزشبکه DCدر حضور منابع تولید پراکنده در حالت جزیره ای (1399/09/21)
ارزیابی عملکرد محدودکننده‌های جریان اتصال کوتاه FCLs)) بر کیفیت توان شبکه‌های توزیع انرژی الکتریکی (1399/09/21)
بررسی تأثیر ساختار سیستم زمین بر امپدانس پای دکل خطوط انتقال نیرو (1399/09/21)
مدلسازی و ارزیابی دامنه ولتاژ القاء شده برخطوط لوله فلزی مدفون در مجاورت خطوط نیرو (1399/09/21)
بررسی القاء ولتاژ روی کابلهای دفنی ناشی از امواج الکترومغناطیسی صاعقه و بررسی روشهای کاهش آن (1399/09/21)
بهبود حفاظت ژنراتور با استفاده بهینه از مقاومت زمین کننده نقطه نول (1399/09/21)
کنترل تولید توان در سیستم هیبرید پنل فتوولتائیک-پیل سوختی با PLC و HMI (1399/09/21)
بازیابی بار در سیستم‌های توزیع الکتریکی هوشمند شعاعی (1399/09/21)
مدل‌سازی پدیده فرورزونانس در شبکه توزیع در حضور منابع تولید پراکنده و ارائه راهکارهای کاهش آن (1399/09/21)
بررسی اثر محدودکننده¬های جریان خطا بر مشخصه¬ قطع کلیدهای قدرت (1399/09/21)
بررسی اثر محدودکننده های جریان خطا بر مشخصه¬ قطع کلیدهای قدرت (1399/09/21)
جایابی بهینه ترانسفورماتورها در شبکه‌های توزیع با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان (1399/09/21)
مکان‌یابی بهینه برقگیرهای خط درجهت افزایش قابلیت اطمینان خطوط فوق‌توزیع و انتقال هوایی (1399/09/21)
جایابی بهینه محدود کننده های جریان خطا در شبکه های توزیع توسط الگوریتم های هوشمند بهینه سازی (1399/09/21)
جایابی بهینه برقگیرها در شبکه برق فشار ضعیف با در نظر گرفتن مدل بار (1399/09/21)
تعیین احتمال خروج همزمان چند مدار یک خط انتقال چند مداره در اثر صاعقه (1399/09/21)
جایابی بهینه سیم‌های زمین به منظور بهبود عملکرد خطوط انتقال هوایی در برابر صاعقه (1399/09/21)
بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد برقگیر ZnO و ارائه روش‌های بهبود آن (1399/09/21)
جایابی بهینه برقگیرهای خط به منظور بهبود قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیروی هوایی (1399/09/21)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، روبروی پارک سوکان، پردیس شماره 1 دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
mniasati@semnan.ac.ir
(+98)2331532702

فرم تماس