محسن نیاستی

درباره من

دکتر محسن نیاستی
image

دانشیار گروه آموزشی قدرت @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

محسن نیاستی متولد روستاي سرسبز و زیبای نیاسته از شهرستان رامسر می باشد. ایشان مدرک کارشناسی مهندسی برق-گرایش کنترل را از دانشکده فنی دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مهندسی برق-گرایش قدرت را از دانشگاه علم و صنعت ايران دریافت نمود و همكاري خود با دانشگاه سمنان را از سال 1381 شروع کرد. زمینه کاری ایشان:مطالعات و طراحی شبکه های زمین و سیستم حفاظت در برابر صاعقه و امواج گذرا، مطالعات و طراحی سیستم حفاظت کاتودیک، مطالعات حالتهاي گذرا و هماهنگی عایقی در شبكه هاي قدرت،مطالعات جریانهای سرگردان خطوط ریلی برقی، مطالعات و طراحی شبکه های قدرت و تاسیسات الكتريكي،...

محقق گوگل

(1400/9/13)

استنادات

335

h-index

9

i10-index

9

مؤلفین همکار

17

اسکوپوس

(1400/9/13)

استنادات

192

مقالات

18

h-index

6

مؤلفین همکار

25

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378

مهندسی برق-کنترل

دانشگاه تهران

1380

کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت

دانشگاه علم و صنعت ایران

1388

دکترای مهندسی برق-قدرت

دانشگاه علم و صنعت ایران

تجارب

1381- تاکنون

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

1391-تاکنون

مدیر عامل

شرکت پایاصنعت فرادانش (پارك علم و فناوري دانشگاه سمنان)

مطابق رزومه پیوست

1382-تاکنون

طراح و محقق سیستم حفاظت صاعقه و شبکه زمین تاسیسات و پروژه های صنعتی

دانشگاه سمنان، شرکت پایاصنعت فرادانش، شرکت های مهندسی، پیمانکاری و نظارت

مطابق رزومه پیوست

1382-تاکنون

طراح و محقق سیستم حفاظت کاتودیک (خطوط لوله، مخازن، سازه های بتنی، ...)

دانشگاه سمنان، شرکت پایاصنعت فرادانش، شرکت های مهندسی، پیمانکاری و نظارت

مطابق رزومه

1380 - تاکنون

طراح شبکه های الکتریکی پروژه های صنعتی

شرکت پایاصنعت فرادانش، شرکت های مهندسی، پیمانکاری و نظارت

مطابق رزومه

1382-تاکنون

مدرس دوره های آموزش مهندسی برق صنعتی

صنایع نفت و گاز، فلزات، نیرو، صنايع نظامي و موسسات آموزشی

مدرس دوره های آموزشی: شبکه های زمین و سیستم حفاظت صاعقه، طراحی سیستم حفاظت کاتودیک، ایمن سازی مخازن در برابر صاعقه، طراحی تاسیسات الکتریکی پروژه ها و تاسیسات صنعتی، طراحی و مطالعات شبکه های قدرت بوسیله نرم افزار تخصصی ETAP

مهارت ها

مطابق رزومه پیوست

اولویت های پژوهشی

مطالعات و طراحی شبکه های زمین و همبندی الکتریکی

مطالعات اضافه ولتاژها و هماهنگی عایقی در شبکه های الکتریکی

حفاظت شبکه های الکتریکی

مطالعات و طراحی سیستمهای حفاظت در برابر صاعقه و امواج گذرا

مطالعات جریانهای سرگردان در شبکه های ریلی برقی

مطالعات و طراحی شبکه های قدرت و پلنتهای صنعتی

مدیریت انرژی و انرژیهای تجدید پذیر

مطالعات و طراحی سیستمهای حفاظت کاتودیک

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Improving tower grounding vs. insulation level to obtain the desired backflashover rate for HV transmission lines
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER &ENERGY SYSTEMS(2020)
9211916002, ^محسن نیاستی*, ^یوسف علی نژادبرمی
Hybrid continuous circuit-trapezoidal integration method analysis of multi-cross structure of grounding system
IET SCIENCE MEASUREMENT & TECHNOLOGY(2020)
9211916002, ^محسن نیاستی*, ^یوسف علی نژادبرمی
برنامه‌ریزی بلندمدت جایابی بهینه ترانسفورماتورهای توزیع به‌منظور بهبود قابلیت اطمینان و کیفیت توان با رویکرد کاهش هزینه و تلفات
کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران(2020)
9611103039, ^محسن نیاستی*
On the Advance of SFCL: A Comprehensive Review
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2019)
9411114003, ^اصغر اکبری فرود*, جمال دهقانی اشکذری, ^محسن نیاستی
A Two-Layer Soil Model for the Calculation of Electrical Parameters of Grounding Systems under Lightning Strikes
Electric Power Components and Systems(2019)
9311916001, ^محسن نیاستی*, ^مصطفی جزایری
A distributed control strategy based on droop control and low-bandwidth communication in DC microgrids with increased accuracy of load sharing
SUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY(2018)
9411103045, ^محسن نیاستی*
Optimum design and operation analysis of permanent magnet-assisted synchronous reluctance motor
TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES(2017)
جمال دهقانی اشکذری*, حسن خواجه روشنایی, ^محسن نیاستی, محمد جعفر موجیبیان
Comparative performance analysis of a hybrid PV/FC/battery stand-alone system using different power management strategies and sizing approaches
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY(2015)
^محسن نیاستی
بررسی تاثیر محدود کننده جریان خطا SFCL در ریزشبکه شامل نیروگاه بادی و پیل سوختی
(2013)
^محسن نیاستی
A hybrid intelligence approach for power quality disturbances detection and classification
European Transactions on Electrical Power(2012)
^زهرا مروج, ^محسن نیاستی
TRV Evaluation in Advanced Series Compensated System
(2011)
^محسن نیاستی
آنالیز هماهنگی بین برقگیرهای حفاظتی در شبکه برق فشار ضعیف
بیست و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران (ICEE 2019)(2019-04-30)
مهدی محمودزاده*, ^محسن نیاستی
بهبود عملکرد صاعقه در خطوط انتقال نیروی تک مداره با بکارگیری سیم‌های زمین پایین دست
دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت (IPAPS 2018)(2018-01-16)
9411103001, ^محسن نیاستی
بررسی احتمال خروج همزمان چند مدار در خطوط انتقال چند مداره در اثر اصابت مستقیم صاعقه
چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک(2017-02-17)
8211338001*, ^محسن نیاستی
ارزیابی عملکرد انواع سیستم زمین و جمع کننده های جریان‌سرگردان خطوط مترو جریان مستقیم
سی و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق(2016-10-24)
9222916001, ^محسن نیاستی, ^رضا کی پور
A novel approach for optimal allocation of fault current limiter in distribution system via combination of particle swarm optimization algorithm and genetic algorithm (PSOGA
بیست و یکمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق(2016-05-04)
9212104007, ^محسن نیاستی
ررسی پدیده فرورزونانس در عملکرد جزیره ای منابع تولید پراکنده و تأثیر نوع اتصال ترانسفورماتور متصل کننده منابع تولید پراکنده برآن
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک(2016-02-17)
9212104003*, ^محسن نیاستی
مقایسه تأثیر ابعاد شیلدینگ کابل ها در مقدار نفوذ امواج الکترومغناطیسی به فضای تحت پوشش در زمان اصابت صاعقه به هواپیما
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک(2016-02-17)
9211104008*, ^محسن نیاستی
مقایسه یک روش تحلیلی و یک روش فراکاوشی در کمینه سازی اعوجاج هارمونیکی ولتاژ شبکه های توزیع با استفاده از فیلتر اکتیو قدرت
هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2014-05-14)
^اصغر اکبری فرود, ^محسن نیاستی
بهبود مشخصه هایTRV و RRRV کلیدهای قدرت در حضور محدودکننده جریان خطا نوع رزونانسی با بکارگیری برقگیر
بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق(2013-11-02)
^محسن نیاستی
بازیابی بار در سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی در حضور منابع تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم ژنتیک
بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق(2013-11-02)
^محسن نیاستی
پایش تبانی و قدرت در بازارهای انرژی
نخستین کنفرانس ملی انجمن انرژی ایران(2013-10-08)
^رضا کی پور, ^محسن نیاستی
Parametric analysis of overvoltages caused by back-flashover in “Siah-bishe” 400kV GIS substation
The 3rd International Conference on Electric Power and Energy Conversion Systems(2013-10-03)
مهدی بابایی, ^محسن نیاستی
ANN Based Fault Location in Electrical Distribution System
هفتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت(2013-01-01)
^زهرا مروج, ^محسن نیاستی
Modeling and Optimization of Microgrid Considering Emissions
کنفرانس فناوری شبکه های الکتریکی هوشمند(2012-12-18)
^زهرا مروج, ^محسن نیاستی
بهبود بهره وری انرژی الکتریکی در کارخانجات گچ
دومین همایش ملی گچ(2012-05-08)
^محسن نیاستی
تعیین قیمت انرژی نیروگاه های حرارتی ایران با مطالعه موردی شبکه برق تهران
چهارمین کنفرانس نیروگاه های برق(2012-02-14)
^محسن نیاستی, ^رضا کی پور
جایابی بهینه PMU با توجه به تلفات اندازه گیری براساس روش بهبود یافته گسسته PSO
بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق(2011-10-31)
^محسن نیاستی, ^یوسف علی نژادبرمی
پيشگيري از حملات امنيتي با استفاده از تخمين حالت در شبكه هاي هوشمند
كاظمي نژاد زهرا ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين ظرفيت ديناميكي بهينه خطوط انتقال نيرو
رحماني شيما(تاریخ دفاع: 1391/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايابي بهينه محدود كننده جريان خطا در حضور توليدات پراكنده
اسدي وحيد(تاریخ دفاع: 1392/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازيابي انرژي ترمزي در قطارهاي برقي شهري
محمديحيائي مجتبي(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي تاثير عملكرد درايو با روش كنترل pwm بر صرفه جويي انرزي در موتورهاي الكتريكي القايي
حسين ابادي مهدي ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازيابي بار در سيستم هاي توزيع الكتريكي هوشمند شعاعي
دارابي مهدي(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر محدود كننده هاي جريان خطا بر مشخصه قطع كليدهاي قدرت
برزگربفروئي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1392/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل توليد توان سيستم هيبريد پنل فتو ولتائيك ـ پيل سوختي بااستفاده از PLC و HMI
صديق بهزادي محمد(تاریخ دفاع: 1393/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عملكرد محدود كننده هاي جريان اتصال كوتاه (FCLS) بر كيفيت توان شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي
رضويان سيد محمد(تاریخ دفاع: 1393/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ساختار سيستم زمين بر امپدانس پاي دكل خطوط انتقال نيرو
خيرخواهان ساجده(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي و ارزيابي دامنه ولتاژ القاء شده بر خطوط لوله فلزي مدفون در مجاورت خطوط نيرو
كرم فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي پديده فرورزونانس در شبكه هاي توزيع در حضور منابع توليد پراكنده و ارائه راهكارهاي كاهش آن
جاهد حميدرضا(تاریخ دفاع: 1394/10/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايابي بهينه محدود كننده هاي جريان خطا در شبكه هاي توزيع توسط الگوريتم هاي هوشمند بهينه سازي
محموديان علي(تاریخ دفاع: 1394/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي و شبيه سازي عددي اثرات القايي صاعقه بر روي كابلها و سيستم هاي حياتي هواپيما
نيشابوري حامد(تاریخ دفاع: 1394/10/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي و كنترل محدود كننده جريان خطاي چند منظوره به كمك كليدهاي استاتيكي
شفيعي بهنميري سيدسجاد ، مقطع : دكتري
جايابي بهينه برقگيرهاي خط به منظور بهبود قابليت اطمينان خطوط انتقال نيروي هوايي
اسحاق احمدي محمود(تاریخ دفاع: 1395/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين احتمال خروج همزمان چند مدار يك خط انتقال نيروي چند مداره در اثر صاعقه
شربتي علي(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي ولتاژ القايي در سيستم هاي فتوولتائيك ناشي از امواج الكترومغناطيسي صاعقه
صارمي غزاله(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي پروفيل ولتاژ القايي بر روي بدنه مخازن سقف شناور(=EFRT) ذخيره سازي نفت خام ناشي از اثرات غيرمستقيم صاعقه
گران احمدرضا ، مقطع : دكتري
جايابي بهينه برقگيرها در شبكه برق فشار ضعيف با در نظر گرفتن مدل بار
محمودزاده سرچشمه مهدي(تاریخ دفاع: 1397/02/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي امكان وقوع فرورزونانس در شبكه انتقال تركيبي هوايي ـ كابلي وارائه راهكارهاي كاهش آن
رحم خدا احسان(تاریخ دفاع: 1397/02/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انتخاب و جايابي بهينه تجهيزات حفاظتي به منظور كاهش دامنه ولتاژ القايي خطوط لوله دفني مجاور خطوط هوايي
رضائي پوريا(تاریخ دفاع: 1397/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايابي بهينه سيم هاي زمين به منظور بهبود عملكرد خطوط انتقال هوايي در برابر صاعقه
احمديان اسمعيل(تاریخ دفاع: 1396/10/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنترل توان ريزشبكه DC در حضور منابع توليدپراكنده درحالت عملكرد جزيره اي
قلعه باني پدرام(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين ساختار بهينه جمع كنده هاي جريان سرگردان در خطوط حمل و نقل ريلي برقي جريان مستقيم
زارع جويباري ابراهيم(تاریخ دفاع: 1400/07/28) ، مقطع : دكتري
طراحي بهينه سيستم زمين دكل‌هاي خطوط انتقال نيرو با اعمال شرايط محيطي به منظور كاهش نرخ خطاي ناشي از قوس برگشتي
اسدپور احمدچالي محمدباقر(تاریخ دفاع: 1399/12/13) ، مقطع : دكتري
طراحي بهينه سيستم زمين دكل‌هاي خطوط انتقال نيرو با اعمال شرايط محيطي به منظور كاهش نرخ خطاي ناشي از قوس برگشتي
اسدپور احمدچالي محمدباقر(تاریخ دفاع: 1399/12/13) ، مقطع : دكتري
مدلسازي و تعيين حوزه تاثيرگذاري سيستم هاي زمين مجاور بر روي يكديگر تحت جريان صاعقه
جمالي مرتضي ، مقطع : دكتري
مدلسازي و تعيين حوزه تاثيرگذاري سيستم هاي زمين مجاور بر روي يكديگر تحت جريان صاعقه
جمالي مرتضي ، مقطع : دكتري
تعيين حداقل فاصله بين سيستم زمين فشارقوي و زمين ابزار دقيق در شرايط وقوع صاعقه
نادري آذين(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين حداقل فاصله بين سيستم زمين فشارقوي و زمين ابزار دقيق در شرايط وقوع صاعقه
نادري آذين(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود حفاظت ژنراتور با استفاده بهينه از مقاومت زمين كننده نقطه نول
ربيع زاده علي(تاریخ دفاع: 1397/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايابي بهينه محدود كننده جريان خطا با در نظر گرفتن امكان بازآرايي شبكه
پرويزي رضا(تاریخ دفاع: 1399/09/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايابي بهينه ترانسفورماتورها در شبكه هاي توزيع با در نظر گرفتن قابليت اطمينان
نوري زاده حشمت اله(تاریخ دفاع: 1398/06/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل تاثيرگذار بر عملكرد برقگيرهاي ZNo و ارائه روش هاي بهبود آن
افضلي جويباري عليرضا(تاریخ دفاع: 1397/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود كيفيت توان سيستم هاي فتوولتائيك مبتني بر اينورترهاي PWM
ابراهيميان احسان(تاریخ دفاع: 1400/03/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي القاء ولتاژ روي كابلها ناشي از امواج الكترومغناطيسي صاعقه و ارائه روش هاي كاهش آن
نوراني سميرا(تاریخ دفاع: 1399/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان يابي بهينه برقگيرهاي خطوط انتقال هوايي با استفاده از داده‌هاي آماري رله‌هاي ديستانس
صمدي رضا(تاریخ دفاع: 1399/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي و ارزيابي اثر پيري عايق تجهيزات و شرايط محيطي بر هماهنگي عايقي در پست‌هاي فشار قوي
صفايي فريدالدين ، مقطع : دكتري
بهينه سازي شبكه زمين پست هاي فشار قوي به منظور كاهش ولتاژ تماسي و ولتاژ گام بر اساس روش هاي هوشمند
احمدزاده اميرحسين ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسی احتمال خروج همزمان چند مدار در خطوط انتقال چند مداره در اثر اصابت مستقیم صاعقه
(0)
8211338001*, ^محسن نیاستی
بهبود عملکرد صاعقه در خطوط انتقال نیروی تک مداره با بکارگیری سیم‌های زمین پایین دست
(0)
9411103001, ^محسن نیاستی
اضافه ولتاژها و هماهنگی عایقی در شبکه های قدرت
اضافه ولتاژها و هماهنگی عایقی در شبکه های قدرت
ژنراتور القایی شار محوری روتور خلاف بدون جاروبک
()
ژنراتور شار محوری روتور خلاف مغناطیس دائم بدون جاروبک
()
ربات خودکار بازرسی خطوط انتقال و جداسازی یخ با امواج آلتراسونیک
()
ژنراتور القایی با دو ورودی توان مکانیکی
()
ساخت سیستم هوشمند اندازه گیری، پایش و کنترل از راه دور مقاومت شبکه زمین
پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان(2017-06-07)
بررسي و مطالعات جامع شبكه زمين و صاعقه گيرها در شركت پالايش گاز ايلام
(2019-02-04 00:00:00)
بررسی فنی و اقتصادی روش های کاهش مقاومت سیستم زمین برای دکل های خطوط انتقال در مناطق صخره ای
(2018-03-16 00:00:00)
حفاظت از تجهيزات و تأسيسات حساس پايانه نفتي خارگ در برابر صاعقه و پيامدهاي ناشي از آن
(2017-09-06 00:00:00)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
The MV-LV transformer substations (ABB)   (7 بار دانلود)
Planning of Electric Power Distribution   (12 بار دانلود)
Medium Voltage Switchgear (Siemens)   (21 بار دانلود)
ديتا شيت موتورهاي فشارمتوسط (به طور نمونه)   (23 بار دانلود)
كاتالوگ سركابل و مفصل   (24 بار دانلود)
كاتالوگ كابلهاي قدرت   (67 بار دانلود)
كاتالوگ كابلهاي قدرت   (73 بار دانلود)
شينه بندي در پستهاي فشارقوي   (131 بار دانلود)
استاندارد ترانسفورماتورهاي اندازه گيري   (156 بار دانلود)
راهنماي انتخاب برقگيرهاي زيمنس   (276 بار دانلود)
بررسي استانداردهاي برقگير سري IEC 60099   (167 بار دانلود)
دستورالعمل آزمايشگاه فشارقوي   (232 بار دانلود)
استاندارد تست و بازرسي سيستم زمين (IEEE 81)   (181 بار دانلود)
NFPA 70E   (167 بار دانلود)
مثال محاسبات بانك خازني   (280 بار دانلود)
آشنايي با كليدهاي فشارضعيف   (422 بار دانلود)
استاندارد محاسبات اتصال كوتاه IEC60909   (245 بار دانلود)
استاندارد كابل-IEC 60502-4_2010   (212 بار دانلود)
استاندارد كابل-IEC 60502-2_2014   (243 بار دانلود)
استاندارد كابل-IEC 60502-1_2009   (206 بار دانلود)
استاندارد كابل-IEC 60364-5-52 2001-08   (1091 بار دانلود)
نشريه وزارت نيرو - طبقه بندی شرایط اقلیمی و محیطی   (359 بار دانلود)
آشنايي با روغن ترانسفورماتور   (486 بار دانلود)
اثر آلودگی بر هماهنگی عايقي   (740 بار دانلود)
آزمايشهاي عايقي   (584 بار دانلود)
مقره های خطوط هوایی   (453 بار دانلود)
مروری بر امواج سیار   (585 بار دانلود)
اصول سیم کشی ساختمان-بخش دوم   (502 بار دانلود)
اصول محاسبات روشنایی با نرم افزار دیالوکس   (529 بار دانلود)
اندازه گیری ضریب تلفات و مقاومت مخصوص عایقهای الکتریکی   (557 بار دانلود)
اصول سیم کشی ساختمان-بخش اول   (536 بار دانلود)
شناسایی کابلها   (628 بار دانلود)
بررسی مقره های بشقابی   (697 بار دانلود)
فایل آموزشی آشنایی با کابلهای قدرت MV و LV   (580 بار دانلود)
اضافه ولتاژها در شبکه های قدرت   (688 بار دانلود)
مقایسه فیدرهای هوایی با فیدرهای کابلی   (465 بار دانلود)
مدار معادل الکتریکی عایقها   (525 بار دانلود)
ضریب اصلاح استقامت عایقی   (513 بار دانلود)
کرونا یا شکست ناقص عایقهای گازی   (529 بار دانلود)
Switching Devices and Switchgear-Siemens Book   (772 بار دانلود)
Insulation Coordination   (649 بار دانلود)
کتاب فیوز   (332 بار دانلود)
کتاب بانک خازنی   (387 بار دانلود)
IEEE242 استاندارد حفاظت و رله ستینگ   (335 بار دانلود)
Direct Lightning Stroke Shielding of Substations   (493 بار دانلود)
راهنمای مهندسی برق (زیمنس)   (617 بار دانلود)
IEC 61643-12-2008 (SPD)   (500 بار دانلود)
استاندارد حفاظت صاعقه NFPA780-2020   (1830 بار دانلود)
استاندارد مقره   (509 بار دانلود)
IEC 60085- Insulation Class   (609 بار دانلود)
IEC 60071-4 Power System Modeling   (1332 بار دانلود)
ABB SWITCHGEAR MANUAL E11   (391 بار دانلود)
نمونه لیست بارهای الکتریکی   (771 بار دانلود)
آشنایی با رله و حفاظت   (6607 بار دانلود)
IEEE BUS DATA   (427 بار دانلود)
اطلاعات دکلهای 400 کیلوولت   (461 بار دانلود)
نشریه شماره2-427   (9970 بار دانلود)
استاندارد تاسیسات الکتریکی- BS7671-2018   (559 بار دانلود)
استاندارد سیستم حفاظت صاعقه (1)   (448 بار دانلود)
استاندارد سیستم حفاظت صاعقه (3)   (511 بار دانلود)
استاندارد سیستم زمین (2)   (459 بار دانلود)
Electrical Installation Guide 2018   (485 بار دانلود)
Best-Practice-Guide-2   (390 بار دانلود)
Best-Practice-Guide-4   (559 بار دانلود)
مطالعات حالت گذرا در سیستمهای قدرت با EMTP   (614 بار دانلود)
استانداردهای سیستم زمین (1)   (689 بار دانلود)
استاندارد سیستم حفاظت صاعقه (2)   (571 بار دانلود)
استاندارد سیستم حفاظت صاعقه (4)   (836 بار دانلود)
استاندارد سیستم زمین (3)   (1721 بار دانلود)
Best-Practice-Guide-1   (409 بار دانلود)
Best-Practice-Guide-3   (355 بار دانلود)
Best-Practice-Guide-5   (338 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
آز فشارقوي   (80 بار دانلود)
رشته : مهندسي برق , گرایش : قدرت
فناوری عایقها و فشارقوی   (449 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : گرایش سیستم و ماشین
بررسی حالتهای گذرا در سیستمهای قدرت   (267 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : گرایش سیستم و ماشین
شبکه های توزیع انرژی الکتریکی   (342 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : گرایش قدرت
طراحی پستهای فشارقوی   (308 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : گرایش قدرت
طراحی خطوط انتقال فشارقوی   (375 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : گرایش قدرت
تاسیسات الکتریکی   (485 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : کلیه گرایشها
عایقهای الکتریکی و فشارقوی   (461 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : کلیه گرایشها
شبکه های توزیع انرژی الکتریکی   (305 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : گرایش سیستم
بررسی حالتهای گذرا در سیستمهای قدرت   (338 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : گرایش سیستم
فناوری عایقها و فشارقوی   (280 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : گرایش سیستم و ماشین

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
تعیین ساختار بهینه جمع کننده‌های جریان‌سرگردان در خطوط حمل‌ونقل ریلی برقی جریان مستقیم (1400/08/07)
طراحی بهینه سیستم زمین دکل‌های خطوط انتقال نیرو با توجه به شرایط محیطی بمنظور کاهش نرخ خطا... (1400/08/07)
مدلسازی و تعیین حوزه تأثیرگذاری سیستمهای زمین مجاور بر روی یکدیگر تحت جریان صاعقه (1400/08/07)
بازيابي انرژي ترمزي در قطارهاي برقي شهري (مترو) (1399/09/21)
تعیین حداقل فاصله بین زمین فشارقوی و زمین ابزاردقیق در شرایط وقوع صاعقه (1399/09/21)
تعیین ظرفیت دینامیکی بهینه خطوط انتقال نیرو (1399/09/21)
جایابی بهینه محدودکننده جریان خطا در حضور تولیدات پراکنده (1399/09/21)
جایابی بهینه محدودکننده‌های جریان خطا با در نظر گرفتن امکان بازآرایی شبکه (1399/09/21)
بررسی امکان وقوع فرورزونانس در شبکه انتقال ترکیبی هوایی-کابلی و ارائه راهکارهای کاهش آن (1399/09/21)
انتخاب و جایابی بهینه تجهیزات حفاظتی به منظور کاهش دامنه ولتاژ القایی خطوط لوله دفنی (1399/09/21)
کنترل ریزشبکه DCدر حضور منابع تولید پراکنده در حالت جزیره ای (1399/09/21)
ارزیابی عملکرد محدودکننده‌های جریان اتصال کوتاه FCLs)) بر کیفیت توان شبکه‌های توزیع انرژی الکتریکی (1399/09/21)
بررسی تأثیر ساختار سیستم زمین بر امپدانس پای دکل خطوط انتقال نیرو (1399/09/21)
مدلسازی و ارزیابی دامنه ولتاژ القاء شده برخطوط لوله فلزی مدفون در مجاورت خطوط نیرو (1399/09/21)
بررسی القاء ولتاژ روی کابلهای دفنی ناشی از امواج الکترومغناطیسی صاعقه و بررسی روشهای کاهش آن (1399/09/21)
بهبود حفاظت ژنراتور با استفاده بهینه از مقاومت زمین کننده نقطه نول (1399/09/21)
کنترل تولید توان در سیستم هیبرید پنل فتوولتائیک-پیل سوختی با PLC و HMI (1399/09/21)
مدل‌سازی پدیده فرورزونانس در شبکه توزیع در حضور منابع تولید پراکنده و ارائه راهکارهای کاهش آن (1399/09/21)
بازیابی بار در سیستم‌های توزیع الکتریکی هوشمند شعاعی (1399/09/21)
بررسی اثر محدودکننده¬های جریان خطا بر مشخصه¬ قطع کلیدهای قدرت (1399/09/21)
بررسی اثر محدودکننده های جریان خطا بر مشخصه¬ قطع کلیدهای قدرت (1399/09/21)
جایابی بهینه ترانسفورماتورها در شبکه‌های توزیع با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان (1399/09/21)
مکان‌یابی بهینه برقگیرهای خط درجهت افزایش قابلیت اطمینان خطوط فوق‌توزیع و انتقال هوایی (1399/09/21)
جایابی بهینه محدود کننده های جریان خطا در شبکه های توزیع توسط الگوریتم های هوشمند بهینه سازی (1399/09/21)
جایابی بهینه برقگیرها در شبکه برق فشار ضعیف با در نظر گرفتن مدل بار (1399/09/21)
تعیین احتمال خروج همزمان چند مدار یک خط انتقال چند مداره در اثر صاعقه (1399/09/21)
جایابی بهینه سیم‌های زمین به منظور بهبود عملکرد خطوط انتقال هوایی در برابر صاعقه (1399/09/21)
بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد برقگیر ZnO و ارائه روش‌های بهبود آن (1399/09/21)
جایابی بهینه برقگیرهای خط به منظور بهبود قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیروی هوایی (1399/09/21)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، روبروی پارک سوکان، پردیس شماره 1 دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
mniasati@semnan.ac.ir
(+98)2331532702

فرم تماس